Gemeentelijk verkiezingen: Gemeentebelangen Leeuwarden op zoek naar kandidaten

ingevoerd op 05-09-2017

In 2014 is Boarnsterhim voor een groot deel overgegaan naar de gemeente Leeuwarden. Er is daarbij door leden van Gemeentebelangen Boarnsterhim aansluiting gezocht bij een partij die paste bij de denkwijze van gemeentebelang Boarnsterhim. Lokaal belang in de eigen gemeente is het hoofd doel. Landelijke en provinciale partijen in de gemeente stellen het lokaal belang minder scherp en zij vermengen dat veelal met de landelijke en provinciale gedachten. 
De Nieuw Leeuwarden Partij (NLP) was al vanaf  1994 onafgebroken in de gemeenteraad actief als de lokale partij van Leeuwarden. Door de samenvoeging met Gemeentebelangen Boarnsterhim behaalde de toen nog NLP 4 zetels van de 39 raadsleden. Sinds augustus 2015 is Nieuwe Leeuwarder Partij omgezet in  de nieuwe naam ‘Gemeentebelangen Leeuwarden’. 
Door de gemeentelijke herindeling gaat nu ook de gemeente Leeuwarderadeel geheel en de gemeente Litterseradeel deels over naar de Gemeente Leeuwarden. De lokale partij van Leeuwarderadeel, Gemeentebelangen Leeuwarderadeel, komt nu ook bij ‘Gemeentebelangen Leeuwarden’ (GBL), zodat er één krachtige lokale partij ontstaat voor heel de (nieuwe) gemeente.  
Wegens de herindeling zijn er in november 2017 gemeentelijke verkiezingen. Als lokale partij wordt gezocht naar kandidaten over het gehele gebied van de nieuwe gemeente Leeuwarden. 
Als oud bestuursleden van Boarnsterhim zoeken Jan Galama en Nikel Boringa in het gebied van oud Boarnsterhim naar inwoners die mee willen werken aan het leefbaar houden van het eigen dorp, streek of gemeente. Het lokale belang is daarbij belangrijk. 

Spreekt het lokale belang u aan en wilt u mee werken aan het leefbaar houden 
van onze dorpen dan kunt u zich aanmelden als geïnteresseerde (gratis lid) bij onderstaande personen. Ook kunt u zich nog tot 1 september 2017 aanmelden als mogelijke kandidaat voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in november. 
Voor een goede leefomgeving is het belangrijk dat betrokken inwoners mee werken aan de lokale politiek in de raad van de gemeente.
Een sterke lokale partij is belangrijk voor het gehele bestuur in de gemeente Leeuwarden. 
Zij zien uw reacties met belangstelling tegemoet.

Jan Galama, Haedstrjitte 40 9008 SR Reduzum E-mail: jan@galama.nl
Nikel Boringa, De terp 38, 9005 NP, Wergea E-mail: n.boringa@gmail.com
Secretariaat GBL: De Rijd 134-A, 8939 AE Leeuwarden    info@gemeentebelangenleeuwarden.nl 

Gemeentebelangen-Leeuwarden Gemeentebelangen-Leeuwarden